Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Napszél – a Napból nagy sebességgel kiáramló plazma, főleg protonokból (hid­rogén ionokból) és elektronokból áll. A Föld pályájánál a napszél átlagos sűrűsége köbcentiméterenként 6–10 proton. Van egy kisebb és sűrűbb (300–450 km/s) és egy nagyobb (600–900 km/s) sebességű összetevője, a lassabb szél a napkorona zárt mágneses erővonalú tartományaiból, a gyors a nyitott mágneses erővonalú koronalyukakból lép ki. Nagy napkitörések esetén a flerekből kiáramló napszélcsomagok sebessége ennél is nagyobb (1000–1100 km/s) lehet. A Nap tevékenységétől függően változó napszél hatására meg­változik a földi magnetoszféra alakja és mérete. A napszél egy része a mág­neses pólusoknál beáramlik és sarki fényt kelt. A Nap tevékenysége hatással van a földi jelenségekre, ez az űridőjárás. A Napot és a Föld környezetét megfigyelő műholdak adatai alapján előre jelezhetők az űridőjárás vál­to­zá­sok. A nagy napkitöréseket követő földi mágneses viharok kárt tehetnek a műholdakban, erős áramok, komoly zavarok léphetnek fel a földi elektromos hálózatokban, olajvezetékekben Az űridőjárás kihat a földi időjárásra is, a naptevékenység hatására változik a Föld mágneses, sugárzási és plaz­ma­kör­nyezete, ez a magnetoszféra és a felső légkör közvetítésével kihat az alsó légkörre és a földfelszínre is. A napszél kb. 100 csillagászati egység tá­vol­sá­gig áramlik a Naptól kifelé, határa a heliopauza, a helioszféra külső tar­to­má­nya. Egyes csillagtípusoknál a Naphoz képest nagyságrendekkel több anyag áramlik ki csillagszél formájában.

Magnetoszféra – mágneses bolygók, holdak körül kialakuló plazmatar­to­mány, amelyen belül a belső mágneses tér hatása dominál. A magnetoszféra alakja a bolygó körüli plazma és a Napból kiáramló plazma (napszél) köl­csönhatásában alakul ki. A Föld a magjában áramló elektromosan vezető anyag keringése miatt rendelkezik mágnességgel, mágneses tere a rúd­mág­neséhez hasonló dipóltér. Ezt a szimmetrikus mágneses teret torzítja el a Napból érkező részecskeáramlás. A mágneses erővonalak a Nap felőli oldalon benyomódnak, a Nappal ellentétes oldalon pedig messze elnyúlnak. A Nap felőli oldalon kb. 60 000 km magasságig terjed a magnetoszféra, az ellentétes oldalon ennél 20–30-szor nagyobb távolságra nyúlik el. A mágneses erő­vo­nalak együtt forognak a bolygóval. Külső határa a mag­ne­to­pauza, a mag­netoszféra és a bolygóközi mágneses tér közti átmeneti tartomány. A mág­neses sarkoknál bejutó napszél-részecskék a légkör atomjaiba ütközve sarki fényt keltenek. A Föld magnetoszférája a Napból ideáramló anyag egy részét eltéríti, pajzsként véd a Nap káros sugárzásai ellen. A magnetoszférában a zárt erővonalak mentén stabil pályákra befogott részecskék sugárzási öveket hoznak létre. A Föld sugárzási öveit 1959-ben Van Allen fedezte fel műholdas mérések alapján. A külső, az egyenlítő felett a felszíntől 3,5–4,5 földsugár távolságban levő övben nagy energiájú elektronok, a belsőben, 1,6–2,0 föld­sugár távolságban nagyenergiájú protonok vannak. A Naprendszerben a Na­pon kívül a Földnek és a négy óriásbolygónak van számottevő mágneses tere.

 

Akupunktúra. A hagyományos kínai gyógyászat olyan élő egységként tekint az emberi testre, amelyben a meridiánokon át kozmikus életenergia áramlik. A jó közérzet és jó egészség alapja az életenergia megfelelő tempójú és elegendő mennyiségű, akadálymentes áramlása. Az energiapályákon, a meridiánokon helyezkednek el az akupunktúrás pontok, melyek a bőr alatt, az irharéteg sejtszöveteiben találhatók. Ha zavar keletkezik az energiaáramlásban, úgy a meridián-rendszereket alkotó pontokat stimulálják vagy nyugtatják különböző energiaharmonizáló eljárásokkal.

Az emberi test rezgése. Ősi tanítás, hogy minden emberi testnek van egy alapvető rezgése, és ha rá tudunk hangolódni erre a frekvenciára, úgy a magunkkal való kapcsolatunk egészségesebbé és gazdagabbá válik. Hasonló ez ahhoz a vélekedéshez, miszerint a földnek is megvan a saját frekvenciája, és jó hatása van ránk, ha összhangba kerülünk ezzel a frekvenciával.

Chi. A tradicionális keleti orvostudomány az életet adó erőt nevezi csinek. A csi különleges, közvetlenül a bőr alatt lévő pontokon, az úgynevezett akupunktúrás pontokon keresztül áramlik a testben.

Csakra . A szó jelentése forgó kerék, örvény. Kultúránkban az emberi test energiaközpontjait illetik a szóval. Úgy tartják, a tölcsér alakot formázó energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a szervezetünk működéséhez szükséges energiafajták többségét. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már felvételeken meg tudják jeleníteni a csakrákat, így egyre többen bizonyítottnak tekintik a létezésüket és elismerik a test egészséges működésében betöltött szerepüket. Eszerint az emberi testben 6 pár fő csakra, ezen túl pedig számtalan kisegítő csakra található.

Minden csakra kapcsolható egy meghatározott hanghoz. Bizonyos eszközökkel, például gongokkal, harangokkal, pontosan behangolt hangvillákkal az egész csakrarendszer energetizálható és újraegyensúlyozható, használatukkal növelhető a test természetes rezonanciája.

Első csakra hangja: C
Második csakra hangja: D
Harmadik csakra hangja: E
Negyedik csakra hangja: F
Ötödik csakra hangja: G
Hatodik csakra hangja: A
A Hetedik csakra hangja: H (B)

Gongterápia. Hangokat nemcsak a fülünkkel, hanem a sejtjeinkkel is képesek vagyunk érzékelni. A gong rezgéseit a test könnyen átveszi, hiszen a víz (mely testünk háromnegyed részét képezi) testünk minden pontján megtalálható, így a rezgésen keresztül sejtszinten, a sejtmembránt megmozgatva az egész szervezetben erőteljes anyagcsere folyamatot indít el. Gong játék közben a felharmonikusok olyan spektrumát halljuk, amik nyomáshullámokat gerjesztenek, s a test energiaközpontjaira erőteljes hatást gyakorolnak. A gong hangja segít megszabadítani a negativitástól, haragtól, aktivizálja a szervezet öngyógyító képességeit, harmonizál, tisztít, gyógyít. Mostanság nők és férfiak körében egyaránt kedvelt eszköz a fiatalság megőrzésének eszközeként. Megfigyelhető, ösztönösen is milyen tisztelettel közelítenek az emberek a gonghoz.

Hangterápia. A rezgésterápia legősibb formája. Tapasztalatok szerint a hang mint rezgésforma számtalan módon felhasználható a biológiai folyamatok szabályozásában, pszichés feszültségek oldására, a hangulat módosítására. Az energiamezők növelésének, az életöröm serkentésének utolérhetetlen módja. Ilyen módszer például a tonizálás, amikor annak érdekében, hogy testünk sejtjeinek rezgése megváltozzék, kibocsátunk egy magánhangzót, s azt hosszan kitartjuk. A túltonizálás felhangos éneklés néven ismert, míg a kántálás , mint az egyik legrégibb éneklési technika, hagyományosan sprirituális célokat szolgált. Azok, akik rendszeresen kántálnak, vitalitást, örömöt, belső békét tapasztalnak meg. Egyesek szerint tisztítja a csakrákat, és segít helyreállítani a test energiarendszerének harmóniáját. A mantra minden egyházi vagy spirituális szertartásnak lényeges eleme, mintegy szent hang. Gyógyító dalok elnevezéssel illetjük azoknak a hangoknak és szavaknak az éneklését, melyeket gyakran magunk költünk magunknak azért, hogy felvidítsanak, megnyugtassanak, biztassanak, felemeljenek. Jóllehet a tudomány még mindig szkeptikus ezekkel az újnak titulált, valójában ősrégi gyógyító eljárásokkal szemben, azonban akiknek használt, ők elkötelezett híveivé válnak.

Meridián. A hagyományos kínai gyógyászat jól ismerte az emberi test energiapályáit és működésének törvényszerűségeit. Meridiánnak nevezték el azokat az energiapályákat, amelyeken keresztül az életenergia áramlik az emberi testben.

Om. Archaikus iratok úgy tartják, az OM, vagy másként írva OHM volt az első hang a világban. Ez a teremtés őshangja. Megszólaltatásával az univerzum vibrációi válnak hallhatóvá. Az ember sejtjei erre az alaphangra vannak „behangolva”. Az OM szó intonálása tehát kapcsolatba hoz bennünket a legmagasabb rezgéssel.

Rezgés. A rezgés és hang fogalma nehezen választható szét. Ennek oka, hogy esetenként a rezgés hanggá, a hang rezgéssé alakul át, az ember pedig mindkettőt érzékeli. A köznyelvben azt a folyamatot, tényt nevezzük rezgésnek, melynek során valami rezeg, rezgésbe jön. A rezgő tárgy rezgését átadja a környező levegőnek. A levegőben a rezgés hatására sűrűsödések és ritkulások keletkeznek és terjednek, mely jelenség a levegő nyomásingadozásával jár. Ez a nyomásingadozás jut el a fülünkhöz, és a dobhártyát rezgésbe hozza, a hanginger hatására pedig az agyunkban hangérzet keletkezik. A rezgési idő az az idő, amely alatt a rezgő mozgást végző test mindkét szélső helyzetét érintve kiindulási helyzetébe visszatér. Rezgésszámnak nevezzük a másodpercenkénti rezgések számát.

Sejtmasszázs vagy hangmasszázs (hangfürdő). Legtöbbször gongokat vagy tibeti hangtálak egy csoportját használják erre a célra. A hangszerek gazdag rezgéstartománya újra megteremti a szervezet megzavart egyensúlyát, azaz segít visszanyerni az egészséget. Számtalan rendellenesség eredményesen kezelhető ezzel a módszerrel, például szorongásos állapotok megszüntetése, immunrendszer erősítése, energiablokkok oldása, fejfájás, emésztési zavarok, görcsök, ízületi fájdalmak.

Zenei hang. A periodikus rezgések által keltett hangjelenségeket hívjuk hangoknak. Egy meghatározott zenei hang egy alaprezgés által keltett alaphangból, és az alapfrekvencia egész számú többszöröseivel rezgő felhangokból áll.

Zeneterápia. A zene terápiás jellegű alkalmazása több ezer éves múltra tekint vissza. Komplex hatásmechanizmusa nem írható le semmilyen általánosító képlettel, de így vagy úgy, működni látszik: e zenét médiumként használó eljárás a személyiség önfejlesztő mechanizmusát kelti életre, s ezen túl fontos és hasznos kiegészítője a gyógyításnak, a gyógyulásnak és a megelőzésnek. Hatásos eljárás a testi-lelki ellazulás, stresszoldás elérésére. A gyógyulás első fokozatának a lelki felkészülést kell tekinteni, viszont a tökéletes belső ellazulás már önmagában is gyógyhatású, sőt számos esetben már terápiára sincs szükség. A zeneterápia formái közé tartozik a pszichoanalitikusan orientált zeneterápia, melyet képzett zeneterapeuták végeznek egyénileg vagy csoportosan. Másik típusa az aktív zenélés, ahol a zenecsinálás által segítik elő az önkifejezést, fejlesztik a kreatív képességeket, és dolgozzák fel a tudat alatti dolgokat. Harmadik típusa az un. passzív zenehallgatás vagy más szóval receptív zeneterápia, melynek szintén igazoltan jótékony hatása van testre és lélekre egyaránt. A zene strukturáló aspektusa miatt rendkívül hatásos segédeszköze a tanulásnak is. Az elvégzett kutatások mára lassan ugyan, de a szkeptikus nyugati orvostársadalom számára is elfogadhatóvá teszik ezt az ősrégi tapasztalatot.

Kristály: A crystallos szót az ókori görögök az átlátszó kvarc megnevezésére használták. A szó eredeti jelentése: „fagyott jég". Az antik világban úgy hitték, hogy a kvarckristály messzi hegyóriások barlangmélyi állóvizeiből képződik - nagy hideg hatására, igen-igen hosszú idő alatt.

Az 1770-es évekre ez a nagy múltú teória megdőlt, az új nézet szerint a kristályok rétegesen növekednek, úgy, hogy újabb és újabb részecskék emelkednek ki az oldatból. Ahogy az évek múltak, mind több és több fizikai törvény fejlődött ki ebből az alapgondolatból.

 

Antioxidánsok

antioxidansok.gif

Az antioxidáns leggyakrabban az élõ szervezetben, illetve a táplálékban található, természetes vagy mesterséges vegyület.A növényi antioxidánsok kivédik az agresszív szabadgyökök támadásait. Tehát mondhatjuk, hogy egyfajta védõpajzsa a szervezetünknek.Nagy mennyiségben tartalmazzák ezen anyagokat a zöldség- és gyümölcsfélék, melyek rendszeres fogyasztásával jelentõsen hozzájárulunk a szervezet antioxidáns egyensúlyának fenntartásához.

 

Az ezüst és az arany

Ezüst

ezst.gif

 Science Digest magazinban (1978/03) közzétett publikáció szerint az ezüstkolloid több mint 650-féle kórokozó elpusztítására képes.Használata támogatja és erõsíti a szervezet természetes védekezõ rendszerét az immunrendszert és növeli a vitalitást.

 

 

Arany

arany1.jpg

Javítja az agy, illetve az idegrendszer állapotát, az intellektust, a memóriát. Hasznos depresszió, félelem, csökkent stressz tûrõ képesség esetén. Fogyasztása nyomán oldódik a levertség, a félelem, javul az általános közérzete. Mind akut, mind krónikus ízületi gyulladás és degeneráció esetén mérsékli a gyulladással járó fájdalmat, javítja az ízület mozgásszabadságát.

 

Telítetlen zsírsavak

Omega-3, -6, -9

omega_3_6_9.gif

Az esszenciális zsírsavak elengedhetetlenek a szervezet normális mûködéséhez, viszont az emberi szervezet nem képes elõállításukra, ezért a táplálékkal kell ezeket felvenni. A kender növény több mint 60 gyógyhatású vegyületet tartalmaz.Egyedülálló, hogy a tápláléknövények közül kizárólag a kenderben találhatók meg a létfontosságú omega 3-6-9 zsírsavak az emberi szervezet számára tökéletes arányban.

 

Csírák

retekcsira.jpg

A csíra tartalmazza az összes szükséges alkotóelemet, amire a szervezetnek szüksége van az egészséghez. A kicsírázott mag rendkívül tápláló és gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, fehérjékben, enzimekben.Fogyasztása leginkább nyersen ajánlott, önmagában, kenyérre szórva, salátába keverve, joghurtba, kefirbe téve.

 

Szabadgyökök

kep_1.gif

A szabadgyökök nagy reakcióképességû, rövid életû molekulák, melyek képesek a szervezet bármely sejtjében, szervében kárt okozni.Elsõsorban a szabadgyökök - melyek minden emberben aktívan megtalálhatóak - felelõsek a nem genetikai eredetû daganatos és más súlyos megbetegedésekért. Az öregedési folyamatok, a szervezet kollagén kötõszöveti rostjainak károsodása, a ráncosodás és a bõr víztartalmának csökkenése is a szabadgyököknek köszönhetõ.Azonban van esély a természetes egyensúly fenntartására, mégpedig megfelelõ táplálkozással és a külsõ ártalmak csökkentésével!

Vitaminok

http://www.aterhesseg.com/terhesseg/terhesseg_kepek/terhesseg_vitaminok.jpg

A vegyes táplálkozás általában fedezi a vitaminszükségletet, de az étrend összeállításánál nem csak arra kell törekedni, hogy a táplálék nyersanyaga vitaminban gazdag legyen, hanem figyelemmel kell lenni arra is, hogy az ételek elkészítése során - fõleg a hevítés hatására - a vitaminok 10-50%-ka is elbomolhat, elveszhet. Az egészséges szervezet mûködéséhez nemcsak vitaminokra, hanem ásványi anyagokra és nyomelemekre is szükség van.

 

Az õssejtek

Az õssejtek, szervezetünk "mindenre képes" sejtjei.

ssejt.png A felnõtt szervezetben, a vérben mikroliterenként 1-5 db õssejt található. Egy átlagember szervezetében 5 liter vér van, így az õssejtszám 5-25 millióig terjed.Az õssejt szint a legjobb jelzõje az egészségnek. Jobb, mint a koleszterin szint, a vérnyomás, a vércukorszint stb. Jobb, mint bármi, amit kardiovaszkuláris rizikóként ismerünk és ez érvényes mindenre a szervezetben.A szervezet regenerációs rendszere a kutatások alapján egyértelmûen az õssejtekhez köthetõ!

 

 

Gondoltad volna, hogy ennyi féle hó létezik?

Újhó: újhónak nevezünk minden hófajtát, ahol a hókristály eredeti formájában található, függetlenül attól, hogy mennyi ideje hullott. Kristályszerű, többnyire hatsugaras csillagocskák laza szerkezettel.

Hiányolod a havat? Nézz szép téli képeket!

Vadhó: nagyon nagy hidegben és szélcsendben keletkezik. Többnyire kis pelyhekben hull, de kristályai különösen hosszú sugarúak, ezért laza, omlós szerkezetű.

Porhó: könnyű laza hó, hidegben is pelyhekben hull, nem áll össze hólabdává.

Nedves hó: 0 °C körüli időjárásban, nagy pelyhekben hull (sok összetapadt hókristály). Gyúrható, filcszerű.

Hódara: akkor keletkezik, ha a hópelyhek útközben vízzel találkoznak, azután megfagynak. Golyó alakú, levegőt is tartalmazó szemcsékben hull. Ha a hódara további vizet vesz föl, megfagyva jéggé alakul

Csonthó: A hó többszöri olvadása és ismételt fagyása eredményeképpen keletkezik. Ideális hó lesikláshoz. Túlzott olvadás és fagyás hatására jegesedik. Ha nem képes megfagyni, vizes kocsonyahóvá, majd latyakos hóvá alakul.

Hiányolod a havat? Nézz szép téli képeket!

Tömött hó: A szél a hóesés közben összetöri a hókristályokat, és a szél alatti oldalon szorosan tömörítve lerakja. Rosszul kötődnek a rétegek egymáshoz, lavina esetén táblaszerűen leszakadnak.

Úszóhó: a hótakaró földközeli rétegeiben belső zúzmaraképződés következtében a régi hó csésze alakú (rizsszerű)szemcsékké alakul át. Az átalakulás térfogatvesztéssel jár, így a hó külső terhelés hatására beszakadhat. A csésze alakú szemcséknek nincsen kötődésük egymáshoz, ezért (csapágygolyószerűen) rendkívül lavinaveszélyes csúszóréteget képez a fölötte elhelyezkedő hóréteg számára!

Préselt hó: szél felőli lejtőn hóeséskor vagy ismételt olvadáskor-fagyáskor a szél a havat szilárdan összepréseli.

Mesterséges hó: A sípályákon fagypont alatti hőmérsékleten apró cseppekre porlasztott vizet fújnak egy ventilátor elé (hóágyú). A levegőben a cseppek megfagynak. Mivel nem kristályos szerkezetű, kevesebb levegőt tartalmaz, mint a természetes hófajták. A sípályákon tartós tömör réteget alkot.

http://jazsoli5.freeblog.hu/files/t%C3%A9li%20t%C3%A1j.jpg

 

 

Sarki fény

 

a Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban protonok és elektronok) által keltett időleges fény­jelenség. A töltött részecskék túlnyomóan a Napból származnak napszél, kisebb hányadukat a Naprendszeren kívülről érkezett részecskék teszik ki. A töltött részecskéket a földi magnetoszféra nagyrészt eltéríti, a mágneses pó­lusok körüli tartományban azonban bejutnak a légkörbe. A részecskék üt­köznek a levegő atomjaival, ionizálják és gerjesztik az atomokat, a gerjesztett atomok fénykisugárzással térnek vissza alapállapotukba. A színkép látható tartományában elsősorban az oxigén zöld és vörös, valamint a nitrogénmole­kulák kékesibolya vonalai jelentkeznek, a sarki fény az ultraibolya tarto­mányban is erős. A jelenség 80–1000 km magasságban fordul elő, leggyakrab­ban 100 Kép km magasságban figyelhető meg. A sarki fény formái változatosak, állandóan változnak, gyakran függönyre, ívelt szalagokra emlékeztetnek vagy sugaras szerkezetűek. Műholdról készült felvételek tanúsága szerint a jelenség fénygyűrűként, glóriaként veszi körül a mágneses pólust. Össze­függést találtak a déli és az északi pólusnál fellépő fényjelenségek között. Erős naptevékenységet követően, mágneses viharok idején megváltozik a magnetoszféra szerkezete, ilyenkor a sarki fény alacsonyabb szélességi körö­kön, így nagyon ritkán Magyarországon is megfigyelhető. Sarkifény-jelenséget a Naprendszer más mágneses bolygóinál (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) és azok egyes holdjainál (Io, Ganymedes) is megfigyeltek.